Vol 8, No 2 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Omkar Bait, Rupesh Chaurasiya, Abhay Gupta, Sujata Bhairnallyka
PDF
1-6
Rohan Sawant, Rahul Labde, Onkar Indulkar, Anuradha Dandwate
PDF
7-14
Sayali Karande, Ajay Matkar, Shruti Mirajkar, Pragati Pejlekar
PDF
15-20
Pranay Prakash Thasal, Himanshu Popat Katkar, Ganesh Ashok Kamble, Hemalata Gosavi
PDF
30-35
Rohan Parekh, Pooja Pillai, Shambhavi Shukla, Suhasini Parvatikar
PDF
21-29