Vol 14, No 1 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Harsh Shah, Simran Surve, Amar Honrao, J. W. Bakal
PDF
1-8
Soumen Chakraborty
PDF
9-16
Mayank Agrawal, Yash Bohra, Lakshya Sharma, Dev Gopal Kaushik
PDF
17-23
Snehal Moghe, Bandhu Chandra Kailash, Moghe Prakash
PDF
24-30
Abhishek Singh, Prajwal Vijaykumar Mali, Siddhi Thakare, Srijita Bhattacharjee
PDF
31-40
Akhilesh Kushwaha, Pravin Kumavat
PDF
41-45
Aman Kothari, Divyanjali ., Ajay Kumar, Arvind Mathur
PDF
46-51
Rahul S. Chaudhari, Manish Narkhede
PDF
52-63
Shaheera Rashwan, Dina Abdelhafiz, Eman Hassan El-Shenawy, Bayumy A.B. Youssef
PDF
64-69
Pushpanjali S. Sajjanshetti, Ashish Kumar Gupta, Prince Kumar, Ayush Gautam, Ritik Kumar
PDF
70-78