Vol 8, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Aditya Saini, Krishan Kumar Nagal, Rohit Samkaria, Rajesh Singh, Anita Gehlot, Sushabhan Choudhary
PDF
1-7
Riya Goyal, Amisha Kumari, Kumar Shubham, Nishant Kumar
PDF
8-14
A. S. Wakhure, S. P. Kharde
PDF
15-18
Upendra Dwivedi, Akhilesh R. Upadhyay
PDF
25- 38